Pro všechny nabízíme

  • kompletní správu IT - správu serverů, pracovních stanic a ICT infrastruktury
  • instalaci, správu a zabezpečení sítí
  • Návrh a instalaci bezdrátovách sítí
  • Systémy pro zálohování
  • outsourcing IT či jejich prvků
  • outsourcing jednotlivých činností správy IT
  • Podpora uživatelů
  • Instalaci a správu kamerových systému

Pro školy

  • Ochrana a zabezpečení školní sítě
  • Zajištění ICT pro soulad s GDPR
  • Pomoc při využití IT ve výuce
  • Zavedení aplikací podporující efektivnější vyúku
  • Vybavení učeben (multimediální tabule, projektory, apod.)
  • Podpora k používaným aplikacím (zejména SW Bakaláři a další)
  • máme dlouholeté zkušenosti se správou IT ve školách

 Na úřadech

  • Zabezpečení důležitých dat a přístupu k nim
  • Pomoc s certifikáty
  • Podpora využívaných aplikací
  • Podpora ke splnění nároků GDPR

 

A mnoho dalšího